GKM historie

De sønderjyske amters smedemesterforeninger var samlet i en fællesforening, som hed "Sønderjydsk Forening for G.K.M ".

Her er vi tidsmæssigt tilbage ved 1. verdenskrig. Da krigen var slut, ændrede handelsforholdene sig ved overgang fra tysk til dansk styre. Smedene oprettede derfor G.K.M Handelsafdeling, for at kunne købe reservedele m.m. til datidens landbrugsmaskiner.

Første generalforsamling, som andelsfima, foregik i Tinglev i april 1921, hvilket man efterfølgende har valgt som officielt etableringsår. Man startede op i små lejede lokaler.

G.K.M Aktieselskab, står for Grov-, Kleinsmedes og Maskinbyggeres Aktieselskab. Dette lange navn var det officielle, indtil man i 2008 ændrede til det daglige anvendte G.K.M og det lange blev registreret som binavn.

I 1923 blev en ny lagerbygning med en lejlighed til forretningsføreren i Hovslund Stationsby indviet. Herefter følger krisetider og endnu en krig. G.K.M blev et aktieselskab i 1944. Fra 1960 begynder en ny æra med ekspansion og salgsmæssig udvikling og VVS kommer ind i varesortimentet.

I 1967 etableres en filial i Hjørring.

I 1980 købes 1 hektar jord yderligere og der bygges en lagerhal til rør og landbrugsmaskiner i Hovslund. I 1991 påbegyndes salg af stål og hallen udvides i 1999.

I 1993 opstartes importen af Vogel-Noot landbrugsmaskiner fra Østrig.

Senere købes en aktieandel i indkøbsfællesskabet Dansk Jerncentral, hvor G.K.M er medlem indenfor stål, VVS og værktøj / tekniske artikler.

Læs G.K.M. A/S 100 års jubilæumshæfte